عنوان شرکت : سولار گستر صدرا

مدیر عامل شرکت : هادی زاده

تلفن : 33250472 - 045

فاکس : -

آدرس پست الکترونیکی:

تاریخ ورود : 26/10/1394

تاریخ خروج : -


آدرس الکترونیکی : bhadizadehfard@gmail.com

آدرس پستی : پارک علم وفناوری اردبیل

شرح مختصر در باره طرح(ایده محوری) شرکت :

سلول های خورشیدی