عنوان شرکت : بهین سانا صنعت آسانا

مدیر عامل شرکت : فلاحتی زاده

تلفن : 33718763 - 045

فاکس : -

آدرس پست الکترونیکی:

تاریخ ورود : 26/10/1394

تاریخ خروج : -


آدرس الکترونیکی : behinsanasanat@gmail.com

آدرس پستی : پارک علم وفناوری اردبیل

شرح مختصر در باره طرح(ایده محوری) شرکت :

تجهیزات آزمایشگاهی