عنوان شرکت : شیمی پژوهان ناصر خسرو

مدیر عامل شرکت : شهریار رحمانی

تلفن : 33383371 - 045

فاکس : -

آدرس پست الکترونیکی:

تاریخ ورود : 26/10/1394

تاریخ خروج : -


آدرس الکترونیکی : info@shimipajpphan.com

آدرس پستی : شهرک صنعتی شماره 2

شرح مختصر در باره طرح(ایده محوری) شرکت :

تولید انواع زغال فعال