عنوان شرکت : ایلیا پویا جهان

مدیر عامل شرکت : جهانبخش جوادی

تلفن : -

فاکس : -

آدرس پست الکترونیکی:

تاریخ ورود : 21/2/1395

تاریخ خروج : -


آدرس الکترونیکی : iliyapuya@yahoo.com

آدرس پستی : پارک علم و فناوری استان اردبیل

شرح مختصر در باره طرح(ایده محوری) شرکت :

تولید و استخراج و خالص سازی انواع ماده موثر گیاهان دارویی بومی