عنوان شرکت : مغان جیران دارو

مدیر عامل شرکت : عسگر فتحی

تلفن : 33722128 - 045

فاکس : -

آدرس پست الکترونیکی: Dr.afajirloo@gmail.com

تاریخ ورود : 22/2/1395

تاریخ خروج : -


آدرس الکترونیکی :

آدرس پستی : پارک علم و فناوری استان اردبیل

شرح مختصر در باره طرح(ایده محوری) شرکت :

تولید زهرمار از مار گرزه(افعی)برای صنایع دارویی