عنوان شرکت : بسپار دانش سبز

مدیر عامل شرکت : محمد پور قهرمان

تلفن : 33718763 - 045

فاکس : -

آدرس پست الکترونیکی:

تاریخ ورود : 26/10/1394

تاریخ خروج : -


آدرس الکترونیکی : Bds.co24@yahoo.com

آدرس پستی : اردبیل شهرک صنعتی شماره یک

شرح مختصر در باره طرح(ایده محوری) شرکت :

کاتالیزور گوگرد مایع