عنوان شرکت : الکترو نور افزای سبلان

مدیر عامل شرکت : عباس آزاد میرنی

تلفن : 33631429 - 045

فاکس : -

آدرس پست الکترونیکی: abasazad71@yahoo.com

تاریخ ورود : 22/2/1395

تاریخ خروج : -


آدرس الکترونیکی :

آدرس پستی : پارک علم و فناوری استان اردبیل

شرح مختصر در باره طرح(ایده محوری) شرکت :

دستگاه سه بعدی زمین شناسی مخصوص معادن