عنوان شرکت : اعتماد طبیعت پیک شفاء

مدیر عامل شرکت : احسان نسیمی اصل

تلفن : 33465342 - 045

فاکس : -

آدرس پست الکترونیکی: ehsannasimi@chmail.com

تاریخ ورود : 22/2/1395

تاریخ خروج : -


آدرس الکترونیکی :

آدرس پستی : پارک علم و فناوری استان اردبیل

شرح مختصر در باره طرح(ایده محوری) شرکت :

فرآورده های گیاهی  موثر در پایین آورنده قند خون