عنوان شرکت : پایش پرتو انرژی معاصر

مدیر عامل شرکت : محمد علیزاده

تلفن : 33249142 - 045

فاکس : -

آدرس پست الکترونیکی: mohammad_alizadeh_en@yahoo.com

تاریخ ورود : 22/2/1395

تاریخ خروج : -


آدرس الکترونیکی :

آدرس پستی : پارک علم و فناوری استان اردبیل

شرح مختصر در باره طرح(ایده محوری) شرکت :

طراحی و ساخت توربین های بادی کوچک با راندمان بالا