عنوان شرکت : تعاونی فرآوران کشت و صنعت آذر آبادگان

مدیر عامل شرکت : محمد باقر عالی زاده

تلفن : -------- -

فاکس : -

آدرس پست الکترونیکی:

تاریخ ورود : 26/10/1394

تاریخ خروج : -


آدرس الکترونیکی : Sabzeazarabadgan@gmail.com

آدرس پستی : پارک علم وفناوری اردبیل

شرح مختصر در باره طرح(ایده محوری) شرکت :

تولید ،فرآوری و بسته بندی زعفران