عنوان شرکت : دارو برگ شرق

مدیر عامل شرکت : احمد راشت

تلفن : 32943011 - 045

فاکس : -

آدرس پست الکترونیکی:

تاریخ ورود : 26/10/1394

تاریخ خروج : -


آدرس الکترونیکی : Shahriari.67@gmail.com

آدرس پستی : شهرک صنعتی کوثر

شرح مختصر در باره طرح(ایده محوری) شرکت :

تولید داروی گیاهی با گونه های گیاهی بومی ایران