عنوان شرکت : برنا سبلان

مدیر عامل شرکت : منوچهر بی زبان

تلفن : 33366477 - 045

فاکس : 33331874 - 045

آدرس پست الکترونیکی:

تاریخ ورود : 26/10/1394

تاریخ خروج : -


آدرس الکترونیکی : Boran.sabalan@yahoo.com

آدرس پستی : پارک علم وفناوری اردبیل

شرح مختصر در باره طرح(ایده محوری) شرکت :

طراحی سیستم های حفاظتی کنترلی در موضوع برق و قدرت و صنعت خانگی