عنوان شرکت : الکترونیک پردازش سبلان

مدیر عامل شرکت : ناصر کهنی

تلفن : 33873136 - 045

فاکس : -

آدرس پست الکترونیکی:

تاریخ ورود : 26/10/1394

تاریخ خروج : -


آدرس الکترونیکی : info@electronics-eps.com

آدرس پستی : شهرک صنعتی شماره 2

شرح مختصر در باره طرح(ایده محوری) شرکت :

تولید قطعات الکترونیک خاص خودرو