عنوان شرکت : کاردان اردبیل

مدیر عامل شرکت : محمد علیزاده

تلفن : 33249142 - 045

فاکس : -

آدرس پست الکترونیکی:

تاریخ ورود : 26/10/1394

تاریخ خروج : -


آدرس الکترونیکی : mohammad-alizadeh-en@yahoo.com

آدرس پستی : شهرک صنعتی شماره 2

شرح مختصر در باره طرح(ایده محوری) شرکت :

طراحی و ساخت توربین های بادی کوچک با راندمان بالا