عنوان شرکت : دانش گستر سبلان

مدیر عامل شرکت : الهام معین پور

تلفن : 33240766 - 045

فاکس : -

آدرس پست الکترونیکی:

تاریخ ورود : 26/10/1394

تاریخ خروج : -


آدرس الکترونیکی : vbcars@gmail.com

آدرس پستی : پارک علم وفناوری اردبیل

شرح مختصر در باره طرح(ایده محوری) شرکت :

تولید سامانه مدیریت امنیت و خدمات فناوری اطلاعات و تولید نرم افزارهای آموزش و آزمون مجازی