اخبار پارک : رونمایی از سامانه مکانیزه آبیاری درختان به مناسبت روز درختکاری 1397/12/17
به مناسبت روز درختکاری از سامانه مکانیزه آبیاری درختان با حضور مدیرکل دفتر نوآوری و کسب و کارهای نوین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، استاندار و جمعی از مدیران استانی در پارک علم و فناوری استان اردبیل رونمایی شد.
                                                                                                   به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان اردبیل، حبیب ابراهیم پور در تکمیل خبر فوق افزود: اختراع فناوری اینترنت اشیاء هسته فناوری آناهیتا مستقر در پارک علم وفناوری استان اردبیل یکی از اختراعات برتر حوزه کشاورزی می باشد که قابلیت آن توسط مدیر هماهنگی امور ترویج کشاورزی جهاد کشاورزی اردبیل بازدید و تایید شده است. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     رییس پارک علم و فناوری استان اردبیل از این اختراع، به عنوان اختراع برتر در سطح ملی یاد کرد و افزود: از مزایای دیگر این اختراع، می توان به جلوگیری از تبخیر آب، کاهش چشم گیر مصرف آب، جلوگیری از بیماریهای درختان و محصولات، به دلیل تقویت ریشه، وصول محصول یکدست و صادراتی و عدم نیاز به دخالت نیروی انسانی در آبیاری اشاره نمود.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        در ادامه مراسم اکبر بهنام جو، با اشاره به اینکه این اختراع، 75 درصد از هدررفت آب در حوزه کشاورزی جلوگیری می کند، افزود با توجه به قابلیت بالای این اختراع، بایستی کار مشترکی توسط صاحبان این طرح با شهرداری اردبیل در زمینه تجاری سازی گیاهان آپارتمانی انجام گیرد و در رابطه با آبیاری بهینه گلخانه و باغات، لازمست شرکت کشت و صنعت مغان نیز در جریان این اختراع ملی قرار بگیرد.
استاندار اردبیل همچنین تصریح کرد: با عنایت به ظرفیت پارک علم و فناوری در زمینه توسعه کشاورزی و گردشگری استان، توصیه می شود فناوران خود را در راستای رفع احتیاجات کشاورزی و باغداری استان با توجه به شرایط آب و هوایی منحصر به فرد اردبیل، بسیج نموده و طرحهای عملیاتی شبیه طرح رونمایی شده را برای اجرایی شدن در سطح استان ارائه نماید. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            دکتر حسام زندحسامی نیز، ضمن تاکید بر حمایت از طرح های عملیاتی در حوزه آب و کشاورزی از اختراع فوق، به عنوان یک طرح برتر ملی یاد نموده و افزود: فناوران پارکهای علم و فناوری، طرح های خود را در اختیار دولتمردان قرار می دهند تا برای برون رفتت از بحران آب در منطقه و ارتقای کشاورزی مکانیزه، تلاش عملیاتی و اجرایی توسط ایشان صورت گیرد.