اخبار پارک : بازدید شرکت های فناور و دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری استان اردبیل از محل ساختمان موزه شهرداری اردبیل 1398/01/21
نشست شهردار اردبیل با شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری استان اردبیل با شهرداری اردبیل برای اجرای طرح ها و خدمات فناور مرتبط با مدیریت شهری
جلسه ای با حضور شرکتهای فناور و دانش بنیان جهت ارائه محصولات، خدمات و کمک به توسعه مدیریت شهری با حضور رئیس پارک علم و فناوری و شهردار در محل موزه شهرداری برگزار گردید.
ابتدا دکترحبیب ابراهیم پور رئیس پارک علم وفناوری با تبریک اعیاد شعبانیه و سال رونق تولید به اهمیت و جایگاه پارک های علم و فناوری در کشور که حاصل خلاقیت و توانایی جوانان سرزمینمان ایران می باشد صحبت  نمودند.
در ادامه شرکتهای فناور به معرفی محصولات خود پرداخته مزایا و نحوه همکاری خود با شهرداری را اعلام کردند. در آخر دکتر لطف الهیان شهردار اردبیل با تاکید بر سازمان شهرداری ها به عنوان نهاد عمومی خواستار اولویت بندی محصولات و خدمات فناوری با نیازهای مدیریت شهری متناسب با نیازها و فرهنگ شهر شدند.
همچنین مقرر شد جلسه ای به همین منظور برای همکاری و به کارگیری این محصولات یا خدمات در مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری که به همین منظور تاسیس یافته، تشکیل شود و در ادامه مقرر گردید شرکتها پیشنهادات و طرح توجیهی محصولات و خدمات خود را به پارک علم و فناوری جهت انعکاس به شهرداری اعلام نمایند.