اخبار پارک : برگزاری اولین دوره کارگاهی از ایده تا کسب و کار ویژه کلاسهای گروه هنر دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1398/02/23
اولین دوره کارگاهی از ایده تا کسب و کار ویژه کلاسهای گروه هنر دانشکده ادبیات و علوم انسانی در محل co working space پارک علم و فناوری اردبیل برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان اردبیل، اولین دوره کارگاهی از ایده تا کسب و کار ویژه کلاسهای گروه هنر دانشکده ادبیات و علوم انسانی در محل  co working space پارک علم و فناوری اردبیل برگزار شد.

در این کارگاه درمورد نحوه حمایت از ایده های برتر در حوزه صنایع خلاق، تا تبدیل شدن به نمونه اولیه و مسیر تجاری سازی بحث و تبادل نظر گردید.

در پایان کارگاه، دانشجویان و دانش آموختگان هنر دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه محقق اردبیلی از شرکت های مستقر در پارک بازدید نمودند.