اخبار پارک : حمایت پارک علم و فناوری استان اردبیل از طرح های پژوهشی قابل تجاری سازی و کمک به توسعه مرکز رشد گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی استان اردبیل 1398/02/26
پارک علم و فناوری استان اردبیل آماده همکاری با جهاد دانشگاهی استان اردبیل در جهت کمک به توسعه مرکز رشد گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی استان اردبیل می باشد
دکتر ابراهیم پور رئیس پارک علم و فناوری استان ضمن بازدید از جهاد دانشگاهی استان اردبیل و کلینیک نازایی جهاد دانشگاهی آمادگی خود را جهت حمایت از طرح های پژوهشی قابل تجاری اعلام نموده و همچنین خواستار تبادل نظر بیشتر جهت گسترش فعالیت های مشترک و توسعه گردشگری سلامت و فناوری های حوزه پزشکی با استفاده از ظرفیت های موجود در پارک استان اردبیل شدند
در ادامه دکتر اوچی ضمن تقدیر از توجه ریاست محترم پارک جهت گسترش همکاری فی مابین آمادگی جهاد دانشگاهی استان را با پارک علم و فناوری استان اردبیل اعلام داشته و خواستار انجام فعالیت های همسو با رسالت پارک علم و فناوری استان و جهاد دانشگاهی شدند.
و اذعان کردند که فناوران پارک علم و فناوری استان اردبیل میتواند با هماهنگی های انجام شده از ظرفیت آزمایشگاهی جهاد دانشگاهی جهت پیشبرد طرح های پژوهشی خود استفاده نمایند.